Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne o kierunku – jęz. niemiecki – jęz. polski – jęz. niemiecki

  • akty urzędowe
  • świadectwa
  • dyplomy
  • umowy
  • wyroki sądowe
  • dokumentacja firmy
  • książki
  • oraz liczne dokumenty stosownie do kwalifikacji

Ważne, aby poprzez jakość mojej pracy przekonać Państwa do korzystania z moich usług. Nad przyjętymi zleceniami pracuję starannie, pilnie i z zaangażowaniem. Dokumenty można mi dostarczyć osobiście lub przysłać faksem, pocztą albo pocztą elektroniczną. Na żądanie każde tłumaczenie może zostać przeze mnie poświadczone. Poświadczenie ważne jest zarówno na terenie Republiki Federalnej Niemiec, jak i w Polsce.

Wynagrodzenie:

Podstawę do obliczania kosztu tłumaczenia stanowią objętość tekstu i stopień jego trudności, względnie dziedzina. Uwzględniany jest również proces ustawienia tekstu na stronie zgodnie z szablonem oryginału. W celu otrzymania ode mnie oferty najprościej byłoby przysłać mi tekst do oceny. W pilnych przypadkach zaproponuję Państwu od razu termin odbioru gotowego tłumaczenia.

Po otrzymaniu zapytania od Państwa niezwłocznie dokonam oceny tekstu. Proszę również pamiętać o przesłaniu mi swoich danych teleadresowych, abym mogła mogła się z  Państwem skontaktować.

Będzie mi miło przygotować dla Państwa ofertę tłumaczenia!